Recreanten

AANMELDEN RECREANT

Vul het onderstaande formulier in als je lid wilt worden als senior recreant. Recreanten die al lid zijn, hoeven dit formulier niet in te vullen als niets verandert! NIJC zal gebruik maken van de doorlopende machtiging die je voor de betaling van het abonnementsgeld inclusief lidmaatschapsgeld hebt afgegeven.