Recreanten

AANMELDEN RECREANT

Vul het onderstaande formulier in als je lid wilt worden als senior recreant. Recreanten die al lid zijn, hoeven dit formulier niet in te vullen als niets verandert! NIJC zal gebruik maken van de doorlopende machtiging die je voor de betaling van het abonnementsgeld inclusief lidmaatschapsgeld hebt afgegeven. Wil je overstappen van de ene groep naar de andere groep, geef je dit aan middels het inschrijfformulier en stopt automatisch je deelname aan voorgaande groep (inclusief de bijbehorende machtiging). De laatste inleverdatum voor inschrijving is de tweede vrijdag in april.

Hieronder accepteer je de machtiging. Hiermee verleen je tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan de Noordwijkse IJsclub, afdeling schaatscommissie te Noordwijk (bankreknr 37.69.07.460) om jaarlijks de kosten voor het lidmaatschap te incasseren. Voor nieuwe recreanten zonder toegangspas wordt eenmalig €6 extra geïncasseerd.