Commissies / Trainers

COMMISSIES / TRAINERS

Er zijn verschillende commissies en contactpersonen bij NIJC:

Coördinatoren
 • Recreanten: G. Bedijn
 • Wedstrijdgroep: H. Meijers en Jan de Ridder Tel.nr: 0252861552 of 0626916746
 • Marathon: S.Rog
 • Jeugdrecreanten: M.J.L. Wiersinga-de Ridder Telnr 06-24763744
 • Ijsrunners: A. van der Meer
IJsrunnercommissie
 • Arjan v.d. Meer
 • Wim v.d. Slot
 • Hans de Ridder
 • Mark van Ruiten
 • Nicole v.d. Meer
 
Trainers/begeleiders IJsrunners
 • Frank de Boer
 • Wim v.d. Slot
 • Mark van Ruiten
 •  Arjan van der Meer
 • Femke van der Noort
 • Wim van der Putten
 • Hans de Ridder
 • Jan de Ridder
 • Ilse van Veldhuizen
 • Kim Steenvoorden
 • Lotte Steenvoorden
 • Arnoud van Stolwijk
 • Lars van Slooten

 

 

 
Trainers Recreanten
 • R.P. Heemskerk
 • G. Bedijn
 • E. v.d. Berg
 • H.S. Haasnoot
 • A.T.L. Hoogeveen
Trainers Recreanten
 • G.J.N. Mol
 • H. de Ridder
 • M.J.A. de Ridder
 • A. Roolfs
 • M. v.d. Zalm
 
Trainers Jeugdrecreanten
 • M.J.L. Wiersinga-de Ridder
 • C. v.d. Luijt
 • H. de Ridder
 • M.M.M. Wiersinga
Trainers Marathon
 • J.M. Vreeburg
 • P.C. van Dijk
 • R. Kortekaas
 
Wedstrijdcommissie
 • Jan de Ridder
 • Jelte Wiersinga
 • Harm Meijers
 • Jeannette Timan
 • Wim van der Putten
 • Heleen van der Hulst
 • Lida Weenk

 

Wedstrijdtrainers
 • Arjan v/d Meer
 • Gerard Koorn
 • Herman Nota
 • Cees Commandeur
 • Gert-Jan Mol
 • Pascal Vergeer
 • Job de Ridder

 

 • /content_box]
 •  
 • Wedstrijd-coördinator
  • Harm Meijers
  Baancommissie Haarlem
   
  IJsbaancommissie
   • J.W.J.M. de Ridder
   • G. Reitsma-Kalse
   • C.W.A.J. Spruyt
   • P. v.d. Brink
   • H. van der Niet

  li>M.J.B. van der Niet

  IJsbaancommissie
  • J.P. Passchier
  • J.P. van der Putten
  • J. de Ridder
  • J.P.J. de Ridder
  • J.J.W. Wiersinga
   
  Coördinatie abonnementen
  • Victor Stolwijk
  Coördinatie jury
  • Jan de Ridder
   
  Ledenadministratie
  • Margreet Verdoes
  Coördinatie jeugdpakken
  • Carla Rotteveel