Lid worden

LID WORDEN VAN NIJC

Voor iedereen gelden de volgende regels:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 30 september
  • Het schaatsseizoen loopt van oktober t/m maart
  • Betaling kan alleen via een machtiging. Ieder actieve schaatslid kan kiezen uit een incasso in één of twee termijnen. De vervaldatum voor de eerste termijn is de laatste week mei en de tweede termijn vervalt eind augustus. Voor een niet actief schaatslid geldt dat het volledige bedrag in één termijn (laatste week mei) vervalt.
  • Bij inschrijving na de uiterlijke inschrijfdatum is € 5 aan administratiekosten verschul­digd
  • Licenties en abonnementen worden slechts aangevraagd voor leden die bij de NIJC geen openstaande rekeningen hebben. Indien aldus geen licentie of abon­nement is aangevraagd, blijft de verplichting tot betaling van openstaande reke­ningen niettemin bestaan

Er zijn verschillende schaatsgroepen bij NIJC waar je lid van kunt worden en per schaatsgroep hebben we een apart aanmeldformulier.