Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

Voor de volledigheid tref je onderstaand de belangrijkste punten uit het wedstrijdreglement aan. Dit reglement is in werking getreden in het schaatsseizoen 1997-1998 en is nog steeds van kracht.

  • De rijders dienen zich minimaal 1 week voor aanvang van de wedstrijden op te geven.
  • Deze opgavens dienen volledig ingevuld te worden, dat wil zeggen; de naam van de rijder, het juiste individuele wedstrijdnummer de wedstrijddatum en de afstanden
  • Indien men na opgave verhinderd is te rijden moet men zich zo snel af te melden via de site van de BC Haarlem(zie opgeven en afmelden wedstrijden 1.10).
  • Als een rijder zich niet afmeldt, kan de betreffende rijder geschorst worden voor de clubwedstrijd waarvoor hij/zij zich vervolgens inschrijft. Deze schorsing zal doorgegeven worden aan de betreffende rijder, door een nog nader te bepalen persoon.
  • De rijders dienen de afstanden te rijden, die samengesteld zijn door de wedstrijdcommissie. Deze kunnen door omstandigheden (het weer, het aantal deelnemende rijders, enzovoort) anders zijn dan in het wedstrijdschema weergegeven. Het niet deelnemen aan de tweede en/of derde afstand zonder geldige reden kan een schorsing met zich meebrengen. (Een geldige reden is bv een blessure).
  • Ruim van tevoren dient door de wedstrijdcommissie bekend gemaakt te worden wie de blokjes moet uitleggen en wie deze weer opruimt, daarbij rekening houdend met de startvolgorde in verband met inrijden enzovoort (eventueel coaches).
  • Het inrijden voor rijders is niet toegestaan als de wedstrijdblokjes nog niet zijn uitgelegd. Doet men dit toch, dan kan uitsluiting voor de wedstrijd geschieden. De coaches dienen vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn voor de begeleiding van de rijders.