Historie

Om je een beeld te geven van het ontstaan van NIJC Gevers nemen wij je mee op een reis door het verleden.

Het was een barre winter in Nederland in 1891. Maar erger dan de kou was de economische ontreddering. Het vervoer – voor het overgrote deel toen nog via de vaarwegen – kwam stil te liggen. Veel arbeiders raakten hun werk kwijt met armoede tot gevolg.  Omdat men toen nog geen uitkeringen kende, waren de arbeiders afhankelijk van liefdadigheid.

(Denk jij nu: “Wat heeft dit te maken met een tennisvereniging?!” Je leest het verderop in dit boeiende verhaal.)

In die tijd profiteerden de welgestelden van de lange barre winter. Op hen werd in die tijd in het bijzonder een beroep gedaan om, bij alle ijspret, de armen niet te vergeten. Uit de poging om bij ijspret de medemens niet te vergeten ligt de grondslag van het ontstaan van ijsverenigingen. Deze verenigingen hadden tot doel het lenigen van de nood, ontstaan door werkeloosheid. De bevordering van de ijspret was een prettige bijkomstigheid.

Ook in Noordwijk werd hierbij stil gestaan. Op 26 november 1892 was het oprichten van de “Noordwijkse IJsclub” een feit. Uit de contributies werd een deel gebruikt voor liefdadige doelen. In de periode van 1901 tot 1967 ging het bestuur op zoek naar een vaste locatie voor een ijsbaan. Dat viel niet mee. De grondprijzen waren ook toen al hoog. Het bestuur van onze vereniging hield echter vol en maakte in die tijd gebruik van de recessie in de bollenwereld. Men huurde land om een ijsbaan op te maken. Dit is in deze periode op verschillende locaties gedaan. In 1967 zijn ze op het huidige park aan de Gooweg beland.

Omdat men in het verleden ook te maken had met het regelmatig wegblijven van strenge winters, moest worden gezocht naar een nieuwe inkomensstroom. Het bestuur van de ijsvereniging stelde daarom een commissie samen om te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Er is gekeken naar o.a. atletiek-,  wieler- en korfbalverenigingen voordat ze tot de conclusie kwamen dat de combinatie schaatsen en tennis ideaal zou zijn.

Ondanks het feit dat vele pogingen om deze combinatie op te zetten mislukten, is het door het doorzettingsvermogen van het toenmalige bestuur toch zo ver gekomen.

In 1976 is men begonnen met drie banen. Door de enorme wachtlijst werden dat er al snel zeven. Vanwege de blijvende groei en de oplopende wachtlijsten zijn daarna zelfs nog eens vijf gravelbanen aangelegd. We kunnen dan ook met trots melden dat de “NIJC Gevers” een bloeiende vereniging was en is.

Omdat de grondslag van onze vereniging een schaatsvereniging is, betekent dit dat in de winterperiode de gravelbanen weggehaald worden zodat het park winterklaar is voor een eventuele vorstperiode. Dat betekent niet dat er niet kan worden getennist, want de 7 Probounce banen staan het gehele jaar, behalve wanneer er een ijsbaan ligt, tot onze beschikking.  Maar ja, laten we eerlijk zijn: dan is schaatsen toch ook wel erg leuk!

Een schaatsvereniging die in 2017 maar liefst 125 jaar bestond en een tennisvereniging die in 2016 haar 40-jarig bestaan heeft gevierd, is iets waar we trots op zijn. Wij heten daarom iedereen van harte welkom op ons mooie park en in ons gezellige clubhuis. Met meer dan 1.000 leden is er altijd wel iemand die een balletje wil slaan!

Bron: Boek 100 jarig bestaan Noordwijkse IJsclub