Bestuur

BESTUUR

Het bestuur van NIJC Gevers bestaat uit 5 mensen

Bestuur
  • (Pim) S.M. Koeckhoven – voorzitter
  • (Mirjam) M.J.A de Ridder – secretaris
  • (Freerk) F.B. Falkena – lid
  • (Jan) J.W.J.M. de Ridder – lid
  • (Ruud) R.P. Heemskerk- lid

Notuliste van het bestuur is M. Compier.