Blog

In Memoriam Ing. Joop de Kluiver

Vandaag kregen we het bericht dat onze oud voorzitter Joop de Kluiver op 91 jarige leeftijd overleden is. Joop heeft veel betekent voor onze vereniging en het schaatsen en tennissen op de geversbaan en de bouw van het clubhuis. Vanaf 1970 zat Joop in het bestuur en was betrokken bij aankoop van de Jonkheer Geversbaan. In 1975 werd hij voorzitter van de NIJC en bleef dat tot 1989, waarna hij tot Ere lid werd benoemd. In die tijd was hij betrokken bij de aankoop van de Geversbaan en de bouw van het clubhuis. De eerste steen werd door hem gelegd in 1982. In die tijd zijn we bij het schaatsen ook meer en meer van de kunstijsbanen gebruik gaan maken om de techniek van het schaatsen te verbeteren. De jeugd eerst nog met auto’s naar Utrecht en Amsterdam en daarna met bussen vol naar de Uithof. Ook de wedstrijdgroep bloeide op en de trainers hielden zich ook bezig met de start van het shorttracken in Leiden. 12 tennisbanen werden aangelegd op de Jonkheer Geversbaan (inmiddels zijn dat er 16) om op die manier inkomsten te verwerven. Op deze manier kan er in de winter genoten worden van een natuurijsbaan voor Noordwijk en omstreken en in de winter en zomer kan er genoten worden van Tennis. Dus Joop je kunt wel zeggen dat je een zeer grote bijdrage hebt geleverd aan het schaatsen en tennissen in Noordwijk. Grote dank daarvoor. Voor je grote bijdragen werd je ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En waar we ook heel blij mee zijn: je kinderen Jeanette en Frans en kleinkind Anouk zijn heel actief bij de NIJC, dus niet alleen in ons hart maar ook fysiek leef je voort.

Posted in: Geen categorie

Leave a Comment (0) ↓