Blog

In Memoriam Jelte Wiersinga

Beste Tennissers en Schaatsers,
Met droefheid delen we het trieste bericht dat Jelte Wiersinga is overleden. Jelte is ruim 30 jaar vanaf 1992 actief geweest bij onze vereniging. Altijd was hij van de partij en altijd liet hij zijn mening horen. In al die jaren heeft hij veel gedaan, gestart als coördinator van de wedstrijdgroep, actief als tijdswaarnemer, jurylid bij wedstrijden, lid van de ijsbaancommissie om natuurijs op de Geversbaan te krijgen, lid van verdienste en 16 jaar bestuurslid in het hoofdbestuur, …. eigenlijk gewoon te veel om op te noemen. Jelte heeft onze vereniging en de schaatssport in het bijzonder altijd een warm hart toegedragen. We willen hem en zijn familie daarvoor bedanken.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Marian, kinderen en kleinkinderen. We wensen hen kracht toe om dit grote verlies samen te kunnen dragen.

Jelte, we zullen je missen. Rust in vrede.

Met groet,
Namens hoofdbestuur
Pim Koeckhoven,
Voorzitter NIJC Gevers

Posted in: Geen categorie

Leave a Comment (0) ↓